Projek Membina dan Menyiapkan Jambatan Dari Kg. Binjai Ke Mak Lagam, Kemaman